Trending Now

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ/ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಷೇದಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್(ನೊ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದಾಂತಿ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮೊಂತೆರೊ ಆನಿ ಜಾಂವೊಯ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ದಾಂತಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಶಾಲೊ, ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ, ಫಳಾಂ ದಾಲಿ ಆನಿ ರುಪಯ್ 25,000/- ಚೆಕ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಆವಯ್, ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ  ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಪಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಡೊ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ.

ದೊ| ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ತಶೆಂ ಪದಾಂಚಿಂ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಶೆಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಯೀ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ವಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯೊ’ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊಯ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ; ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ! ಆನಿ ತೇಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಸೊನ್‌ಯೀ! ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಲೊಕಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂವೇದನ್ ಕನ್ನಡಾಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಗೆಲಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಮುಳಾನ್ ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಖುಶಿ.

ಆಮಿ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಜೆ. ವಿಚಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಜೆ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾವಜೆ. ಜೆಜುನ್ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಯ್ತ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಖಾತಿರ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ. ತವಳ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಾ ಹೆರ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್, ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೆನ್ನಾ ಕೊಣೀ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾ ವಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ ವಾ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತಾ, ತೆನ್ನಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಪಿಚ್ ನಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರ್ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.”

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ / ವರ್ದಿ : ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !