Trending Now

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್

ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್‌ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಣಿಂ 100 ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಅಸ್ತಾಂ, ಹಾಂತುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾ (NSD), ನೀನಾಸಮ್, ರಂಗಾಯಣ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾಂನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಪದ್ವೆದಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಮೆಳುನ್ ಸುಮಾರ್ 20 ಜಣ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್‌ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಲೆ.

ತರ್ಭೆತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲೈ 1 ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಸುರ್ವೆಚೆ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ನಟನ್, ರಂಗ್ ಸಂಗೀತ್, ವೆದಿ ವಿನ್ಯಾಸ್, ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ, ವೀಜ್ ದಿವೆ ಸಜವ್ಣಿ, ಆವಾಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಪರಿಣತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಭೆತಿ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ 40 ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಾನಡಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಲೊ, ಹೊ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಲಿಟ್ಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ತಶೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ (META) ಉತ್ತೀಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ. ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಲೊ.‌ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖ್ತಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ರಸ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ಪ್ರಹಸನ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಮೂಕಿ ನಾಟಕ್, ಕಾವ್ಯ್ ಕಥಾರಂಗ್, ಆನಿ ಜನಪದ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ವೆದಿರ್ ಚಡುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ‌ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 3-4 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ರಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾದುವ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್‌ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಫಕತ್ 15 ಜಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಜೂನ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಜರ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಅಸಾ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ತರ್ಭೆತಿ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಅಸಾ, ತರ್ ಆಜ್-ಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರಾ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ ► ಕ್ರಿಸ್ಟಿ  9964141143 ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ 9964440776

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !