ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ : ‘ವ್ಹಕಲ ಸಿಂಗಾರಚೆ’ ತರಗತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ 14-06-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ ವತೀನ, ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ ಮುಖೇಲಪಣಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವತಿಂಕ ಆನಿ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ವಧು ಶೃಂಗಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಚೆ ವ್ಹಕಲ ಸಿಂಗಾರಚೆ ತರಗತಿ ಚಲೆಂ.

ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಮಹಿಳಾ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ತರಬೇತಿ ದಿಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ತಿ ಮೈತ್ರಿ ಶೆಣೈ ಬಂಟವಾಳ ರೂಪದರ್ಶಿ ಜಾವನ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. 30 ಯುವತಿ ಆನಿ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂ ತರಗತಿಂತ ಹಾಜರ ಆಸುನು ಹಾಜೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಘೆತಲೆಂ.

ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ತರಬೇತುದಾರ ಜಾವನ ಆಯಿಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಿಣಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಕಾಮತ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಕಾಮತ, ಬಸ್ತಿ ತುಳಸಿ ಶೆಣೈ (ಬಂಟವಾಳ), ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಕಿಣಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ) ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಣೈ, ಸುನಿತಾ ಜೆಸಿಂತಾ ಲೋಬೊ, ಹಾನ್ನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಅನುಭವ ವಾಂಟುನ ಘೆತಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಶುಭಾಶಯ ದಿಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !