ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ : 5 ವೇ ಪಂಗಡ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ವತೀನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 5 ವೇ ಪಂಗಡ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ ದಿ. 29 – 06 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಮಂಗಳೂರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಿಣಿ, ಹಾನ್ನಿ ಉಲೊವನು ಆಜಿ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ಜಗತ್ಯಾಂತ ವೆವೆಗಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ನೌಕರಿ ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಹಾಜೆ ಸತ್ಪ್ರಯೋಜನ ಘೆವಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಪಯೋಗ ವಿವರಿಸಿಲೆ.

ದುಬೈಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಸುಭಾಶ್ ಶ್ಯಾನಭೋಗ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಘೆತಲೆಂ. ಹರ ಎಕಲಾನಿ ಶೃದ್ಧೇನ ಶಿಕುನ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕರನು ಜೀವನಾಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗುನು ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ಶಿವಣೆ ವಿಷಯಾ ಬದ್ದಲ ತಿಳುವಳಿಕಾ ದೀವನ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಅನುಭವ ವಾಂಟುನ ಘೆತಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ ಚಲೆಲೆ ವೆವೆಗಳೆ ಸ್ಫರ್ಧೆಂತ ಜಿಕ್ವಲೆಲೆಂಕ ಇನಾಮ ವಾಂಟಲೆಂ. ಆನಿ ಸರ್ವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೀವನು ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಉಲೊವನು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಶಿವಣೆ ತರಬೇತಿಂತ ಶಿಕಿಲೆ ವಿದ್ಯೆ ರಾಬಯನಾಶಿ ಮುಕಾರಸುನ ಹೊರಕಾ ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರನ ಸಬಲ ಜಾವಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್’ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಗಾರಾಚೆ ಬದ್ದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೀವನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ನ ಶಿವಣೆ ವಿಷಯಾರ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿವನು ಶಿವಣೆ ತರಬೇತಿ ಆಯಚೆ ಕಾಲಾರ ಮಸ್ತ ಅಗತ್ಯ ಜಾವನ ಆಸಾ ಅಶಿಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ವಿವರಣ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನ ಮಾನ ದಿಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !