ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನಾ ’ಕ್ಷಿತಿಜ’ ಶಿಬಿರ 2 ವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮಾರೋಪ

ಮಂಗಳೂರ ‘ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ‘ಕ್ಷಿತಿಜ’ 2 ವೆ ಹಂತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 30 – 6 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಮುಖೇಲ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲದಾಸ ಪೈ ಭಾಗಿ ಆಸುನ ಹರ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಚೆ ಕಷ್ಟಾಚೆ ದಿವಸ ವಿಸರನಾಶಿ ಆಮಕಾ ಮೆಳೆಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಘೆವನು ಮುಖಾರ ಸಮಾಜಾಕ ದಿವಚೆ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತಾ ಆಪಣಾವನ ಘೆವಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಆನಿ ಏಕ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಲಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವತಿಕಾ ಪೈ, ಉಲೊವನು ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಂತ ಜಾವನ ಗೆಲೆಲೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಸಾಂಗಲೆ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಶ್ರಮ ಕಾಣು, ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಪಾವಚಾಕ ಸಾಧನ ಕರಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮನಾಂತ ದವರನ ಘೆವಚಾಕ ಸಾಂಗುನ ಸರ್ವಾಂಕಯ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಆನಿ ಏಕ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆನಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಡಾ| ಉದಯಕುಮಾರ ಶೆಣೈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಿತವಯಲೆ ಶಕ್ತಿ ಮನಾಂತ ದವರುನ ಜೀವನಾಂತ ಏಕ ನೀತಿವಂತ ಪ್ರಜಾ ಜಾವಕಾ. ತಶೀಂಚಿ ಆಮಗಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ 4 ವಣತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಮಿತ ಜಾಯನಾಶಿ ತೇ ಅನ್ಯ ಜನಾಕಯ ಮೆಳಚೆ ತಶಿಂ ಮದದ ಕರಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗುನ ಏಕ ನೀತಿಯುಕ್ತ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಮನವರಿಕಾ ಕೆಲೆಂ.

ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಮುಖೆಲ, ನಾಮನೆಚೊ ಲೇಕ ತಪಾಸಕ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರ ಸಾಂಗುನ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತಿ ಜಾವಚೆ ತಿತಲೆ ಸಹಾಯ ಕರಚೆ ಗುಣ ವಾಡೊವಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಮಹತ್ವ ತಿಳಸಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ಆನಿ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಘೆವನು ಮುಖಾರ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಂತ ಅಳವಡಿಸುಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಚೆ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎ. ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಹಾನ್ನಿ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನ ಮಾನ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ, ‘ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ – ಕ್ಷಿತಿಜ’ ಶಿಬಿರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ತೀನಿ ದಿವಸ ಚಲ್ಲೆಲೆ ಶಿಬಿರ ಬದ್ದಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಬದ್ದಲ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವೆವೆಗಳೆ ಸ್ಫರ್ಧೆಂತ ಜಿಕ್ವಲಲೆ ವಿಜೇತಾಂಕ ಇನಾಮ ಆನಿ ಸರ್ವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ ದೀವನ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !