ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ’ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ – 2019 ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 09 – 07 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಸುನ ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಆನಿ ಸಂವಹನ ನೈಪುಣ್ಯ ವೆವೆಗಳೆ ವಿಷಯಾರ ತಿಳುವಳಿಕಾ ದಿಲೆಂ.

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಜಾವನ ಆಶಿಲೆ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಜ್ಯೋತಿ ಜೆ. ಕಾಮತ್, ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಮೇಘನಾ ತಾರಾ ಕಿಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ನೇಹಲ್ ರಾಯಕರ ಕೇರಳಚೆ ಚಾಂಜಲ್, ಎನ.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್.ಐ.ಟಿ. ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ರಕ್ಷಾ ಪುರಾಣಿಕ, ಪ್ರಕಾಶ ಪೈ, ಆನಿ ಪ್ರಮೋದ ಶೇಟ್ ಶಿಬಿರಾಂತ ತಾನ್ನಿ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕಾ ಬದ್ದಲ ತಿಳಸಿಲೆ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !