Trending Now

ಉರ್ವಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್’ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಉರ್ವಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯಕ್  ಉಲವ್ನ್ “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚಿಚ್ ಆಮಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಯೆರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಹೆ ವಿಶಿಂಯ್ ತೋ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿರ್ಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಕುಮಾರಿ ಹಿಣೆ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕೆನರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿರ್ಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲನಾ ಜೆ ಶೆಣೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಥಂಯ್ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ್ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ದಿಶೆನ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲಿ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಕೆನರಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಎಂ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮಹಲ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಣೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಶೆಣೈ, ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರಚನಾ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀ ಎಡ್ರಿಯನ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕೃಪಾ ಕೆ ಹಿಣೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆದೀಶ್ ಶೆಣೈ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಮೇದಾ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !