Trending Now

ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೊರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶೆಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ Milagres Center for Career Excellence ( M.C.C.E) ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 01 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸೊನ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಾಕ್, ಏಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಸಂದೇಶಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

M.C.C.E ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ 18 ಆಯೋಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಆಯೋಗ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳವ್ನ್, ದಿಯೆಸೆಜಿ ತರ್ಫೆನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಅಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಯ್ಲೆಂ.

ಡಾ|ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥೈಂ ಏಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಸಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆ M.C.C.E ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ದೊ| ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಣಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಫಿಂತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆರ್ಶಿರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಶೆಕ್ಷಣಿಂಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೆಂ ಕರೆಸ್ಪೊಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜ, ಬಿ.ಎ ನಾಗೇಶ್ ಆದ್ಲೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅದ್ವಿತ್ ಬನ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಂದ್ರಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ತಸೆಂಚ್ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ I.A.S ಅಕೆಡೆಮಿಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಸುನಿಲ್ ಬಿ.ಎನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಸುನಿಲ್ ಬಿ.ಎನ್ ಆನಿ ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ಡಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸವಿತಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಿಣೆ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚಿಂ ಪೋಷಕಾಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !