ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ ಸುವಾಳೊ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಾಂಟಚೆ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭ ಆಯತಾರಾ ತಾ. 25-08-2019 ಮಂಗಳೂರ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್ಶನ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ ಎಜುಕೇಶನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಕ ಭೌದ್ಧಿಕ ಜಾಲೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವಾಪರುನು ಇಸವಿ 2030 ವೆಳಾರ 5 ಹಜಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಾರ ಸಶಕ್ತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ ಜಾವನ ಉದ್ದೇನ ಯೆವಚೆ ಹೊಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಖಂಚೇಯ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾವಚಾಕ ಕಷ್ಟ ಪಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವಾಂಟಚೆ ಯೋಜನಾ 2009 ಇಸವಿಂತ ಶುರು ಕೆಲೆಲೆ ಆಸಾ. ಹಾಜೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಘೆವನು ಮುಖಾವಯಲೆ 10 ವರ್ಷಾಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಾರ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾವಕಾ, ಆಮಗೆಲೆ ಯುವ ಜನಾಂಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದಿವಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಧ್ಯೇಯ ಜಾವನ ಆಸಾ, ತಶೀಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೊವಚೆ ಸಮುದಾಯಚೆ ಸರ್ವಾಂನಿ ಒಟ್ಟು ಜಾವಕಾ. ಅಶಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಂ.

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ ಎಜುಕೇಶನಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ರಾಮದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿಂಚವಣಿ ವಿಷಯಾರ ಆವಸು ಬಾಪಸುನ ಚೆರ್ಡುಂವಾಂಕ ದಬಾವ ಘಾಲನಾಶಿ ತಾನ್ನಿ 9 ಕ್ಲಾಸಾಂತ ಆಸತನಾಚೀ ತಾಂಕಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ ಕರಕಾ ಅನಿ ಆರತಾಂ ಚೆಲಿಯೆ ಚೆರ್ಡುಂವಾಂಗೆಲೆ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಮಸ್ತ ಅವಕಾಶ ಚಡತಾ ಆಸುಚೆ ಏಕ ಉತ್ತಮ ವಾಡಾವಳಿ ಜಾವನ ಆಸಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗುನ ತಾನ್ನಿ ಪಯಲೆಂ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ವಾಂಟಲೆಂ.

ಮಾನಾಚೆ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ ಹಾನ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನಾ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಕಾಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ತಶೀಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜೆ ಪ್ರಯೋಜ ಕಾಣ ಘೆವಕಾ ಅಶಿಂ ಶುಭ ಭೆಟಯಲೆಂ.

ಅನೇಕ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ‘ಝೂಮ್‌ಬ್ರಾಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್’ ಚೆ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ ನಖಾಟೆ ಉಲೊವನು ವಿದೇಶಾಂತ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಆಶಾ ಪಾವಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಉಚಿತ ಜಾವನ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಂತ ದಾಖಲಾತಿ ದಿತಾ ಅಶಿಂ ಉತ್ತೇಜನ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ವಿವರಣಾ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಚೆ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪಯಲೆ ವರಸ ರೂಪಾಯಿ 18.00 ಲಾಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಕ ದಿಲೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರಸ ದುಸರೆ ಪಾವಟಿ ರೂಪಾಯಿ 35 ಲಾಖ ದಿಲಾಂ ಅಶಿಂ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಚೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣ ಕರತಚಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಶಿಕಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 40 ಸಾವಿರ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂಪಾಯಿ 50 ಸಾವಿರ ಅಶಿಂ ಹರ ಏಕಲ್ಯಾಂಕ 10 ಹಜಾರ ರೂಪಾಯಿ ಚಡ ಕೆಲಾಂ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ. ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ನಿರೋಶ್ ಕುಮಾರಿ ಹಾನ್ನಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲೆಲೆ ಚೆಕ್ ರೂ. 35.38 ಲಾಖ ರೂ ಚೆಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಚೆ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ ಹಾನ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಿವಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಕ ತಾಂಕಾ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳಚಾಕ ತರಬೇತಿಯ ದಿತಾ ಆಸಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶೇ. 97% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆತಾಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳಾಂ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ 5 – C ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸಿ.ಇ.ಒ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕಿಣಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾಜನ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಖಾರ್ವಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ವೇದಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಂಗಲೆಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಶೆಣೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !