ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ‘ಅವಳ್ ಶಿ ತೆ’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್, ಪ್ರಮಾಣ್‌ಪತ್ರ್ ವಿತರಣ್

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಬಹುಭಾಷಾ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಬಹುಭಾಷಾ ನಾಟಕ್ ‘ಅವಳ್ ಶಿ ತೆ’ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. ನಾಟಕಚೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಎಸ್. ಹಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಕೇರಳ ಸಮಾಜಂಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್‌ಪತ್ರ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಕು.ನಿಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ಮಾ| ಡಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಂಯೋಜಕಿ ಫ್ಲೋರ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಕು| ರೇನಿಟ ಆರಾನ್ಹಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !