Trending Now

ತುವಾಲೊ

ತುವಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಯಾಜಕ್ ಆಂಗಾರ್ ಧವೊಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾಕುಡ್ಕೊ ದವರ್ತಾ ತರ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪ್ತಾತ್. ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ತಿಚಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ.

ತುವಾಲೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಆನಿ ಅಕೆರಿಚೊ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಕವಿತೆಂತೀ ತುವಾಲೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅಜಾಪ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ತುವಾಲೊ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುವಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾಚಿ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಶೆತಾಂತ್ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಜಿಣಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಲಿ ನಾ
ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿಂ ಭರ್ಲೆಲಿ
ತುಜೊ‌ ಸಾಂಗಾತ್ ತುಟೊನ್
ವರ್ಸಾಂ ಸಬಾರ್ ಉಬ್ಲಿಂ

ತುಜ್ಯಾ ನಿರ್ಗಮನಾಂತ್
ಲ್ಹೊವಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ
ದೀಸ್-ರಾತ್ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್
ದುಃಖಾಂ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲಿಂ

ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ದೂಕ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಲಿಪೊಂವ್?
ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಲಲೊ ಸ್ವಾದ್
ತುವಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹುಂಗು?

ತುಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಥೆಂಬೆ
ಹ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್
ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್
ಹ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್
ತುಕಾ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ತುಕಾ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾಂ

“ಜೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಮರ‍್ತಾಂ ತೆದ್ನಾ
ಹ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್
ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್
ತವಳ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗುಂ ಕಿ –
ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ನ್ಹಯ್,
ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್
ನಿದ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್”

ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್.

89% feel thumbs up. And how do you feel?
1263 :thumbsup: Thumbs up
111 :heart: Love
0 :joy: Joy
17 :heart_eyes: Awesome
22 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ. ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್

  • ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ.. ಕವಿ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರ್ ಸರುಂ…

 2. Good One Glanish. Keep Writing

 3. ಲಿಖ್ಣೆ ಶೆತಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಫಳಾದಾಯಕ್. ಹೆಂ ಕವನ್ ಪ್ರಥಮ್ ತರೀ ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥಾಬರಿತ್… ತುಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 4. Rev Fr Vincent D Souza, Kulur

  Glanish thuje kavan bore arthaborith asa, thuka abhinandan 👌👍🏵

 5. Alphonse Mendonsa

  Very meaningful poem dear Glanish.. enjoyed reading it. A different subject n heart touching.. hats off. Keep writing..

 6. Good attempt. It’s a zero ground of Glanish in this portal. All the best to him.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !