Trending Now

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ – ದುಸರೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಕರಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚಾಕ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ರೂಪಿಸಿಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಯೋಜನೆಚಾ ದುಸರೆ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 21-09-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ‘ವಿಶನ್ ಟಿ. ವಿ. ಎಮ್ 2030’ ಪೂರಕ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರಾಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಚೆ ವೆವೆಗಳೆ ಕಾಲೇಜಾ ತಾಕುನ 74 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ದಾಖಲ ಜಾವನ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸದುಪಯೋಗ ಘೆತಲೆಂ.

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಶಿರ್ವ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ|ರಾಜನ್ ವಿ. ಎನ್ ಹಾನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾಲೆಲೆ ಸಲಹಾ ದೀವನು ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ, ಆನಿಏಕ ಅತಿಥಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಾಚೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಸುನು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ.

ದಿ. 16-09-2019 ತಾಕುನ 21-09-2019 ಪರ್ಯಂತ 6 ದಿವಸ ಚಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರಾಂತ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾನ್ನಿ ಘೆತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಬದ್ದಲ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಸಿಲೆಂ.

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಇನಾಮ ವಾಂಟುನ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !