Trending Now

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ತಿಸರೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಯೋಜನಾಚೆ ತಿಸರೆ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 28 – 09 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ‘ವಿಶನ್ ಟಿ. ವಿ. ಎಮ್ 2030’ (VISION TVM  – 2030) ಪೂರಕ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರಾಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ವೆವೆಗಳೆ ಕಾಲೇಜಾ ತಾಕುನ 81 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಾಖಲ ಜಾವಾನು ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸದುಪಯೋಗ ಘೆತಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಬಂಟವಾಳ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಹೆಚ್. ಒ. ಡಿ. ಪ್ರೊ| ನಂದ ಕಿಶೋರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಸಲಹಾ ದಿಲೆಂ. ಕ್ಷಮತಾ ಯುಗೆಟ್ ಇನ್ ಶಿಬಿರ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎ. ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆಂ.

ದಿ. 23 – 09 – 2019 ಥಾವನ 28 – 09 -2019 ಪರ್ಯಂತ 6 ದಿವಸ ಚಲ್ಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರಾಂತು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾನ್ನಿ ಘೆತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ಚಲೆಲೆ ವೆವೆಗಳೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಬದ್ದಲ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಸಿಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಇನಾಮ ವಾಂಟುನ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !