ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚಿ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ  10ವಿ  ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರಿಚಿತ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ನಿವಾಸಿ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಜೆನೆಸಿಸ್  ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಹಾಣೆ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಚೇರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಫೆರ್ಮಾಯ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಂಕೋಲಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಮೋಹನ್ ಹಬ್ಬು ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೋಹನ್ ಹಬ್ಬು ಹಾಚಿ ಕೃತಿ ‘ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂದಿಯವರ ಸಮಾಜಿಕ ತತ್ವದರ್ಶನ’ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಹಾಣೆ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಂ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಮಹೇಶ್ ಆರ್. ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಹಾಚೆ ಅಬಿಮಾನಿ, ಹಿತಯ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಡಾ| ಎಸ್. ಎಮ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಣೆ ಸ್ವರಚಿತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !