ಉಡುಪಿಂತ್ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ 13 ಅಕ್ತೋಬರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ (ಸಂಪಾದಕ್, ನಬಾಜೆ) ಆನಿ ಬಾಪ್ ರೊಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸಂಪಾದಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್) ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಭಾಯ್ಲೆಂ. 23 ಫಿರ್ಗಜಾಂಥಾವ್ನ್ 35 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಉರ್ಭೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೊ, ಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯೊ, ಮಜೆಭರಿತ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ದೀಪ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಚೇರ್‌ಮನ್ ಮೊನ್ಸಿ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹೊ ವಿಭಿನ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾರ್ಕಳ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸೊನ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಆಲ್ವಿ ದಾಂತಿ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವರಯ್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

: : ವಿಜೆತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ : :

ವರ್ಗ್ 1 (ಕೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ವರ್ಗ್)
ಪಯ್ಲೆಂ: ಸಾನ್ವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಕಳ್
ದುಸ್ರೆಂ: ರೀವಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕುಂತಾಳ್‌ನಗರ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಒಲಿಟಾ ರೂತ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ
ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ಅಲಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಡ್ಲಿಯಾ ಸಿಯೊನಾ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ.

ವರ್ಗ್ 2 (ದುಸ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ 5ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್)
ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಲ್ವಿಶಾ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ, ಉಡುಪಿ
ದುಸ್ರೆಂ: ಡಿಯೊನಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ
ತಿಸ್ರೆಂ: ರೀನಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್
ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ಸ್ನೋವಿ ಲೋಬೊ, ರೀನಲ್ ಝಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಆಶೆಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ

ವರ್ಗ್ 3 (6ವೆ ಥಾವ್ನ್ 10ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್)
ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಡೊರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್
ದುಸ್ರೆಂ: ನತಾಶಾ ಲೋಬೊ, ಶಿರ್ವಾಂ
ತಿಸ್ರೆಂ: ವಿವಿನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಅಜೆಕಾರ್
ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ಲಿಜ್ವಿಟಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಅಲಿಶಾ ಲೋಬೊ, ಜೊಶ್ಮಾ ಡಿ ಸೋಜಾ.

ವರ್ದಿ ► ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ► ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !