ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ “ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ” ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಸಿಬಂದಿ ವರ್ಗಾಕ್ “ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ” ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 29.10.2019ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ತರಬೇತ್‌ದಾರ್ ಆನಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಡಾ| ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಜಿ., ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಅರ್ಥಾಬರಿತ್ ಆನಿಂ ಮಹತ್ವ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಇ-ಮೇಲ್, ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಲ್‌ತಾಣಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಫಟ್ಕಿರೊ ಖಬ್ರೊಆನಿ ದುರುದ್ದೇಶ್‌ಪೂರಕ್ ಸಂದೇಶಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಆಂಡ್ರು ಡಿಸೋಜಾ, ಡೆವಿಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಡಾ. ಫ್ರೀಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿ. ಜಿ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಮಹಾಪ್ರಬಂದಕ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಉಡುಪಿ ಶಾಖ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಬಂದಕ್ ಒವಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಉಪಮಹಾಪ್ರಬಂದಕ್ ರಾಜ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !