Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ – 2019

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ದಿ. 23-11-2019 ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಟಿ.ವಿ.ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕ ದಿವಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಮುಂಬಯಿಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಏಶಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಆಂಕಾಲಜಿ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಡಾ| ರಮಾಕಾಂತ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕರನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜನ ಲ್ಹಾನ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಜಾವನ ಆಸಲಾರಿಯ್ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಪಾವಲ್ಯಾಂಚಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯಿತಲೆಂ ಸರ್ವ ಲೋಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಮೆಳನು ಹೀ ಭಾಸ ಆನಿಕಯ ವಾಡಚೆ ತಶಿ ಕರಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ ದೇವು ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಮಾಗಲೆಂ.

WKA02

WKA01

ವಿಮಲಾ ವಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ 7 ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ್ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ ಆನಿ ಸಭೆಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವನ ಆಸಚೆ ಸಾಹಿತಿಂಕ, ಕಲಾಗಾರಾಂಕ ಆನಿ ವಾವರಾಡಿಂಕ ಸೊದುನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿವಚೆ ವಾವರ ನಿರಂತರ ಜಾವಕಾ. ತಶೀಂಚಿ ಜಗಭರ ಆಸಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಮೇಳನು ಏಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾವಚಾಕ ಕಾರ್ಯ ಪೃವೃತ್ತ ಜಾವಕಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ತರಪೇನ 10 ವರಸಾಂತ 20 ಹಜಾರ ಪಶಿ ಚಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ.25 ಕೋಟಿ ರೂ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ವಿತರಣ ಜಾಯತ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ 100 ಪಶಿ ಚಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದೇಶಾಂತ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣ ಘೇಯತ ಆಸತಿ. ಹೆಂ ಸಂಖೊ 5 ಹಜಾರಾಕ ಪಾವಕಾ ಅಶಿಂ ಆಮಗೆಲೆ ಧ್ಯೇಯ ಜಾವನ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಬದ್ದಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮುಕ್ತಾರ ಅಬ್ಬಾಸ ನಖ್ವಿ ಆನಿ ರವಿಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಂಕಾ ಮನವಿ ದಿಲಾಂ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕರನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2019 ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ರೋಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾ, ಮೈಸೂರು ಹಾಂಕಾ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2019 ಗೊಂಯಚೆ ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ದೇವಿದಾಸ ಕದಮ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಜಾಣವಯ ಕಾದಂಬರಿಕ ಪಾವಲೆಂ. ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2019 ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಘೋಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಥೋಡೇ ಏಕಾಂತ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ ಪಾವಲೆಂ.

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2019 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗ) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಾಂತ ಜನ ಮೊಗಾಳ ಜಾಲಲೊ ಯೋಗ ಸಾಧಕ ಮೈಸೂರಚೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೈ ಹಾಂಕಾ, ಆನಿ (ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಯಲಾಂಗೆಲೊ ವಿಭಾಗ) ಕುಮಟಾಚೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವರಸ ವಿಶೇಷ ಜಾವನ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಆವಯಲೆ ನಾಂವಾರಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ತರಪೇನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣ ಕೆಲೆಲೆಂ. ಹೆಂ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೊಂಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳ ಕಾಲಾ ತಾವನ ನಿರಂತರ ಜಾವನ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕಾಂತ ಲೇಖನ ಬರೊವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಲೆಲೆ ನಾಮನೆಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಅಂಕಣಕಾರ ಗೊಂಯಚೆ ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ ಯಶವಂತ ದಲಾಲ್ ಆನಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಆರ್ ನಾಯಕ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ.

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಚಿಕಾಗೊ, ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೊ ಆನಿ ಬೆಂಗಳೂರಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಬಿತಾ ಸತೀಶ ಪೈ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಚೊ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮತ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕುಡ್ಪಿ ಜಗದೀಶ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್. ಬಾಳಿಗಾ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾಯ್ಕ, ಆನಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಮಹಾಜನ ಸಭಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಾಂಡೇಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಸಾಧಕಾಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ರೂ. 1.00 ಲಾಖ, ಮಾನಪತ್ರ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಫಳ ದೀವನ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಶೆಣೈ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ವರಶ್ರೀ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ ಪಂಗಡಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ ಗಾಯಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುನ ವಂದನಾರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.