ಮಹಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ – ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಗುಂಡು ಅಮೋಣಕರ ಅಂತರಲೊ

ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಅನುವಾದಕ, ಭೌದ್ಧ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕರನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ ಅನುವಾದ ಕರನು ನಾಂವ ಘೆತಿಲೊ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ| ಸುರೇಶ ಗುಂಡು ಅಮೋಣಕರ ಹಾನ್ನಿ ದಿ.08-12-2019 ತಾರ್ಕೆರ ತಾಂಗೆಲೆ 86 ವೇ ವಯಾಂತ ಗೊಂಯಚೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಘರಾಂತು ನಿಧನ ಪಾವಲಿಂಚಿ.

ಎಂ. ಎ. ಪದವೀಧರ ಶ್ರೀ ಅಮೋಣಕರ ಜೈನ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಜಾತಕ ಕಥಾ, ಭೌದ್ಧ ‘ಧಮ್ಮಪದ’, ‘ಶ್ರೀ ಭಗವಂತಾನ ಗಾಯಿಲೆ ಗೀತ’, ‘ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ’ ತಮಿಳು ತಿರುವಳ್ಕುವರ ಕವಿಲೆ ತಿರುಕ್ಕುರಳ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ದಾಕುನ ‘ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ’ ಆನಿ ‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ ಭಾಷಾಂತರ ಕೆಲಾಂ. 1999 ಇಸವಿಂತು ಹಾಂಗೆಲೆ ಧಮ್ಮಪದ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾವಲಾಂ.

ಆಫ್ರಿಕಾಚೆ ಕಿನ್ಯಾಂತು ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾವನ ಆಸುನ ಶ್ರೀ ಅಮೋಣಕರ ಗೊಂಯಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಾಂತ ಅಪಾರ ಸೇವಾ ದಿಲೆಲೆ ಹಾಂಕಾ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಾನ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲಾಂ. ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಥಾವನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಅಮೋಣಕರ ಹಾಂಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ದಿಲೆಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕರನು 2009 ಇಸವಿಂತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದವಿ ದೀವನ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ 2015 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾವಲಾಂ.

ಗೊಂಯ ಸರಕಾರ 2018 ಇಸವಿಂತ ಗೊಂಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವನ ನೇಮಣೂಕ ಕೆಲಾಂ.

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಅಮೋಣಕರ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಿಧನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಮಸ್ತ ನಷ್ಟ ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ ಬೇಜಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲಾಂ. ಶ್ರೀ ಅಮೋಣಕರ ಹಾನ್ನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಶರೀರ ಗೊಂಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ದಾನ ದೀವಕಾ ಅಶಿಂ ಬರಯಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !