Trending Now

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ – ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಸಮಾಪನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ವತೀನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 6 ವೇ ಪಂಗಡ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ದಿ. 07 – 12 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ಸಮಾಪನ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಉಲೊವನು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಸರ್ವ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂನಿ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾಂತ ಶಿಕಿಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಮುಖಾರಸುನ ತಾನ್ನಿ ಸ್ವತಃ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಂತ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರನು ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನು ಮುಖಾರ ಯೆವನು ಸಬಲ ಜಾವಕಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಮಾಗಶಿ ಆಸುಚೆ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ಶಿವಣ ಮೆಶಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೆಲೆಂ. ದಾನಿ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಭಟ್, ಆದಲೆ ಮುಖೇಲ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಾನ್ನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಉದಾರ ದೇಣೆ ದಿಲಾಂ.

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಅನುಭವ ವಾಂಟುನ ಘೆತಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಂತ ಚಲೆಲೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಸ್ಫರ್ಧೆಂತ ಜಿಕ್ವಲೆಲೆಂಕ ಇನಾಮ ಆನಿ ಸರ್ವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೀವನ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್’ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಗಾರಾಚೆ ಬದ್ದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !