Trending Now

‘ಸೆವಕ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

1959 ವೆರ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ‘ಸೆವಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜನೆರ್ 1 ರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ದೊತೊರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಯಾಸ್ ಹಾಣೆ ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಲೇಖನಾಂ ಪುಂಜೊ ‘ಮೀಡಿಯಾ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿರ್ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ದುಬಾಯ್, ಜೊಸೆಫ್ ಮತಾಯಸ್, ದುಬಾಯ್, ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಫ್ರಾಯರಿಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ‍್ನ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಬಾ| ಜೇಸನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಬಾ| ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನೊ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ‘ನತಾಲಾಂಚೆಂ ನವಾಲ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಪದಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !