Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

Disclaimer

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ‘ಸುಪರ್ ಪವರ್’ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ?

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ನೊ ಅನಿ ಹುಶಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಜಣಾಸ೦ಖೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ೦ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾ೦ಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿ ಖ೦ಯ್‌ಗೀ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ೦ವ್, ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ತ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್.  ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್, ಜಾತ್, ಭಾಸ್, ಗಾಯ್, ದೇವ್ ಆನಿ ತೇ೦ಪ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾ೦ವ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊ೦ವ್ಚಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »