Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

mm
ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಸಂವಹನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶಹರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಿ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ತಿಚಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಚ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ( MAAM ) ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ.ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚಿ ಸಮನ್ವಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ – ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್

2012 ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕಾನಡಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಶ್ಣ ಪೈ ಹಾಚಿ  –  “ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ” .   ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವಾಂಚಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್,  ಪರಂಪರಾ, ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಜೀವನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂಧ್ ಅನಿ ತಶೆಂಚ್ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ  ಹೆರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.   ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ …

Read More »