Trending Now

ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ

mm
ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ, ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜೊವಿನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (2019) ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್. ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಧುಂಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಧುಂಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಪದ್ವೆಚೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದುಂಪಯ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ದುಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್ ಧುಂಪಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧುಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ದೊನೀ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ನಾಣವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !