Kittall Media Network

mm
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸನ್ಮಾನ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಡ್ಗಾ ವಿದಾನ್ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಹಾಣಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಉಲವ್ನ್ ” ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …

Read More »

ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಶಾಸಕಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಡ್ಗಾ ವಿದಾನ್ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಹಾಣಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಉಲವ್ನ್ ” ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ …

Read More »

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ದಿ. 20-11-2017 ವೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂಧ್ರ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕ ದಿವಚೆ ಹೆಂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಹಾನ್ನಿ 5 ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »

ಫ್ರಿವಿಟಾ ಆನಿ ನಿವಿಟಾಕ್ ‘ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಆನಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ‘ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ’

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’, (ನಬಾಜೆ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ‘ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ‘ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೭’, ಫ್ರೀವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಆನಿ ‘ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ೨೦೧೭’, ನಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಗೊಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ …

Read More »

ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚೊ ಕಳೊ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 1 ಥಾವ್ನ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ 25,000 …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಉಪನ್ಯಾಸ್, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆವರಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾ| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸಭಾಭವನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೇರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ಸತ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೋಳಿ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಿಂ …

Read More »

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರವಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಕಾಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದ ಬೆಳಕು ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಆರ್.ಎಸ್. ( ಲೋಕಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಶನ್ಸ್ ) ರೂಪಕ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾರ್‌ ವಾರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.   ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಕಥಾ – …

Read More »

ಶ್.. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಜ್… ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಕಾಲ್ ಲಾಗಿಂ – ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಣೆಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಿಣೆನ್ ಫೆಸ್’ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾಚ್;ಲೇಕಿಕಾ ಚೇತನಾ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. “ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ!! ಇದೇನಾಯ್ತು…ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ!!” ವಾಚ್ತಾನಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾ ಚಾನೆಲಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಸಿರಿಯಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಚಾನೆಲ್ ಬದ್ಲುನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಖಬರ್ ವ್ಹಯ್. …

Read More »

ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹಜಾರ್ ದುಕಿ ಕೋಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸುಖಿ? ಕಾಳಾಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊಯ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಬಾಕಿ… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಂಯ್ ವೋಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲೊ ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್, ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಅಚಾನಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ’ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾಭೊರೊ’ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಪಾದನ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !