Kittall Media Network

retro
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್

ಸುಕ್ರಾರಾ, ನವಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂದೆಲ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂದ್ರು ಲಿಯೊ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಪ್ರಿಯನ್ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಂತು ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ ಕ ಪಯಲೆ ಸ್ಥಾನ

‘ನರಿಗೆ ಬುದ್ದಿಕಲಿಸಿದ ರೈತ’, ‘ಸಾರಥಿತನ ಕೈಕೊಂಡ’ ಆನಿ ‘ಸುರಸೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಹನುಮಾನ’ ಮ್ಹೊಣಚೆ ತೀನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಮುಖಾಂತರ ಯೂತ್ ಒಫ಼್ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮೌಖಿಕ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಂತು 8 ವರಸಾಚಿ ಕು. ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಡೆಕತ್ಲಾನ ಕಂಪನಿಚೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪಯಲೆ ಇನಾಮ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕು. ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಆನಿ ಡಾ| ಅನಂತ ಪೈಗೆಲೊ ಧೂವ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ …

Read More »

ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಲೆತಾ – ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು

“ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ನಂತೂರಾಂತ್, ಚಿಕಾಗೊ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ಮ್‌ಭುಂಯ್. ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲ| ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು. ತೋ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು – ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ …

Read More »

ಸೆವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆಂ ‘ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಹಮಿಲನ್’

60 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಸೆವಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇಜಯ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್, ‘ಪತ್ರಿಕುದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಜುನಿಪರ್ ಹಾಚೊ ‘ಖನ್ನಾ ಘಾಲ್ಲೊ ಮೊನ್ನಾ’ ಆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ‘ನಿಶಾನಿ’ …

Read More »

ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು – ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್

ಹಾಲಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಿಕಾಗೊ ನಿವಾಸಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಸನ್ವಾರಾ, ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ತೆ 6.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ‘ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಓಸ್ಟಿನ್ …

Read More »

ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜೆನಿಶಾ ಲೋಬೊಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ

ಇನ್ನಂಜೆ ಎಸ್.ವಿ.ಎಚ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಜೆನಿಶಾ ಲೋಬೊನ್ ನವೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ , ಅನ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಅಶೆಂ, 14 ಥಾವ್ನ್ 16 ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್, ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಬೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪದಕಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೊ 37ವೊ ಬುಡೊಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2019, ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ, …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಚೆ ಸಾಂತ ಉಗ್ತಾವಣ

ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ದೇವಳಾಚೆ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟವಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಚೆ ಸ್ಟಾಲ ದಿ. 02-11-2019 ತಾರ್ಕೆರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ನಿವೇದಿತಾ ಗೋಕುಲನಾಥ ಪ್ರಭು ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಾನ್ನಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾ ನಿಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ ದುರ್ಬಳ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ಆನಿ ದಾರಲೆಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ …

Read More »

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ “ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ” ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಸಿಬಂದಿ ವರ್ಗಾಕ್ “ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ” ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 29.10.2019ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ತರಬೇತ್‌ದಾರ್ ಆನಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಡಾ| ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಜಿ., ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಅರ್ಥಾಬರಿತ್ ಆನಿಂ ಮಹತ್ವ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಇ-ಮೇಲ್, ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ …

Read More »

ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ವೆರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ – ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್

ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್, ಸೋಫಿಯಾ, ಜಾಂವಯ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಾಮಾದ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಕ್ತೋಬರಾಚೆ 25 ವೆರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !