Kittall Media Network

retro
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ಉಡುಪಿಂತ್ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ 13 ಅಕ್ತೋಬರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ (ಸಂಪಾದಕ್, ನಬಾಜೆ) …

Read More »

ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚಿ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ  10ವಿ  ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರಿಚಿತ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ನಿವಾಸಿ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಜೆನೆಸಿಸ್  ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ …

Read More »

ಶಾಳ್ ತಾಂದುಳ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತ್, ಪುಣ್ ತೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ – ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ಘಾತಾನ್ ಜಿಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಖೇದ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಶಾಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿನ್ ಭರ‍್ತಾ; ಎಕೆ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. ಜೋಡ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ದೊನೀ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೊ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಶಾಳ್ ತಾಂದುಳ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತ್, ಪುಣ್ ತೆಂ …

Read More »

ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆರಂಭೋತ್ಸವ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆರಂಭೋತ್ಸವ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ವೆರ್ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ತಾರೀಕೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಪಾತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಛಾನ್ಸಲರ್ ಅ|ಮಾ|ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿ. ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾನ್ ಹೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪವಿತ್ರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೊ ದೀಸ್ ಭಾರಿ …

Read More »

ದೇವಿದಾಸ ಕದಮ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಆನಿ ದೊ| ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಂಕಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನಾಚ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಹಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕದಮ್ ಹಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಯ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಘೋಷಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಹಿಚೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಥೊಡೇ ಏಕಾಂತ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂ ಸಂಶೋಧಕ್ ದೊ| ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ, ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾದನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

Read More »

ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅಂತರ್‌ದೀಶ್ಟ್ , ಕವಿತಾ – ಮಾ| ದೊ| ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್

‘ಮರಾಠಿ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾಚಪ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಮ್ಜುಂಚಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತಾ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಅಂತರ್‌ದೀಶ್ಟ್. ಹಿ ಅಂತರ್‌ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಧುನಿಕ್ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೈಡೆಗರ್ ಹಾಣೆ  ‘ಮನಿಸ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆತಾ’ ಮ್ಹಳಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ/ ಲೇಕಕ್ ಮಾ| …

Read More »

2020 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಅರ‍್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ 20 ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ‍್ಜ್ಯೊ 2019 ವರ‍್ಸಾಚಾ ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಾಯಿ ಮಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅರ‍್ಜೆಂತ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ತಿಸರೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಯೋಜನಾಚೆ ತಿಸರೆ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 28 – 09 – 2019 …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ – ದುಸರೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಕರಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚಾಕ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ರೂಪಿಸಿಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಯೋಜನೆಚಾ ದುಸರೆ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 21-09-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !