Trending Now

Kittall Media Network

retro
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ| ತಾನಾಜಿ ಹಳರಣಕರ, (ಗೋವಾ) ಅಂತರಲೊ

ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮನೆಚೊ ವಿದ್ಯಾ ತಜ್ಞ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳವಳಿಚೊ ನೇತಾರ ಆನಿ 2017 ಇಸವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾವಿಲೊ ಡಾ| ತಾನಾಜಿ ಹಳರಣಕರ ಹಾನ್ನಿ ಆಲ್ಟೊ, ಪಣಜಿ ಗೊಯಾಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಘರಾಂತ ದಿ. 19-10-2020 ತಾರ್ಕೆರ ನಿಧನ ಪಾವಲಿಂತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಬಾಯಲ ಆನಿ ದೊಗ ಜನ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಅಪಾರ ಜನ ಮೋಗಿಂಕ ಸೋಣು ಗೆಲ್ಯಾತಿ. ಹಾನ್ನಿ 1994 – …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಇ – ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಘನಾಮನಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸುನ್, ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯೊ ವಾಪರುನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ – 140 ವರ್ಸಾಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್. 1995ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪದ್ವೆ ಹಂತಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ …

Read More »

ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ – ನೆಲ್ಸನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ

ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ವಾ ಹೊ ಏಕ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್‌ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ ಮಾತ್ರ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿಯ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸುಲಭ್‌. ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇಜೆ, ಫೊರ್ಮಾಂ ಭರಿಜೆ, ಫೊಟೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಘರಾಚ್ ಬಸೊನ್ ನಾಂವ್ ನೊಂದವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಸೆವಾ ಶುಲ್ಕಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Read More »

ಡಾ. ವಿ ಎಸ್. ಸೊಂದೆ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಸೊಂದೆ (90 ವರ್ಷ) ಹಾನ್ನಿ ನಿಧನ ಪಾವಲಿಂತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಮಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚನ ಕೆಲಾಂ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿ. ಎಸ್. ಸೊಂದೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಿಧನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಾಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕರನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »

ಪಯ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಸಂಪನ್ನ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಒಕ್ತೋಬರ್ 4 ವೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.30 ಪಾಸುನ್ 6.30 ಪರ್ಯಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ; ಜಶೆಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಟ್ ಅಂತರಲೊ

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ದಿ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಟ್ ಶಿರಸಿ, ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಳಾಂಗೆಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಾಚೆ ರೂವಾರಿ ಜಾವನ ಲ್ಹಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಬಾಂದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ 1995 ಇಸವಿಂತ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ದಿಲ್ಲಿಂತ ಚಲ್ಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ (1998) ಆನಿ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ ಭಾಗಿ ಜಾತಶಿಲಿಂಚಿ. ನಂತಾ ಶ್ರೀ ಶೇಟ್ ಹಾನ್ನಿ ರಚನ …

Read More »

ಆಶಾವಾದಿ 20-20 – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ್

2000 ಇಸವೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2001-02 ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ 47 ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸುವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಸೆಂಬ್ರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವಚ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಿ, ಗುಣ್‍ಮೊಲಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಸಂಶೋದ್/ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕವಿತಾ, ಸಂಕಲನ್, ತರ‍್ಜಣ್, ಕಥಾ, ಸಂಶೋದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಯುನಿಕೋಡಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ) ಪರ್ಗಟುಂಕ್ …

Read More »

ಪಯ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಭಾ

ಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್, ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂಚೆ ದೇಸ್, ಯುರೋಪ್ ಕೆನಡಾ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್, ನಾಮ್ನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಣಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇಳ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ …

Read More »

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

140 ವೊರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂ.ಲೂವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚಿ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್’ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಛಾಪ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ತಾ. 2020-2021 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಅನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಪಾಟಿಂ ಉರನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯ್ ವೊಚೊನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್. ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ 25/09/2020ವೆರ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೇಜಿಚೆ ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ದೊ| ಮಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !