Trending Now

Kittall Media Network

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್

ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾಕ್ ವರುನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಲಿಪಿ/ಬೊಲಿಚ್ಯೊ ಮೆರೊ/ಗಡಿ ಉತ್ರುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥರಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ‘ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ …

Read More »

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ : ಫಾ| ನೊರೋನ್ಹಾ ಆನಿ ಫಾ| ರೋಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕಾ

ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಫಾ| ಆರ್ ಜಡ್ ನೊರೋನ್ಹಾ ಆನಿ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಾಂಕಳ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಎಕುಣಿಸ್ ಆನಿ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆನಿ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಾವೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸವೆಂ ಶಿಕ್ಶಕ್ / ಶಿಕ್ಷಕೇತರ್ …

Read More »

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ – ಅಮರ್ ತುಂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಡಿಯೊ ಪದ್

ರಾಯ್ ತರೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾನ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರೊನ್ ಆಜ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ. ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುದ್ರೊ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಭುಂಯ್, ಏಕ್ ಸಮೃದ್ದ್ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಶ್ರೇಯ್ ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ವೆತಾ. ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಸಂಸಾರಾರ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾದಿಶ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಶ್ವ್‌ ‌ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಅಮರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.  ಮನ್ಶ್ಯಾಮುಖಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಥಾಕಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಆನಿ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ತಾಂಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೇನ್ ಐಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ [ಕ್ಲೆರಿಡಾ ಕ್ರೀಯೇಶನ್ಸ್]  ಹೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಪದ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಆಜ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೇಳ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವ್ಹರಾರ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯೂ ಟ್ಯೂಬಾರ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಜಾತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಮೆಸ್ತ್  ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಂಡಳೆಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Read More »

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ

ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್. ಸುಖತಣಕರ ಹಾಂಗೆಲೆ ಧುಮಕ್ಯಾರ ಧುಮಕೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ‘ಜಿವಿತಾವ್ದಿ ಸಾಧಕ್’ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾವಿಧ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೊ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಹಾಕಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ” ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್” ಸಂಘಟನಾನ್ “ಜಿವಿತಾವದಿ ಸಾಧಕ್” ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೊ ಮ್ಹಾನ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ಮೇ 21ವೆರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ಹೊಟೆಲ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಅಂತರ್ಜಾಲಾಂತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕವಣ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ 01-01-2021 ತಾರ್ಕೆರ ಅಂತರ್ಜಾಲಾಂತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಚೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.learnkonkani.in ಅನಾವರಣ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಾರ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಯೋಜನಾ ಘಾಲನು ವಾವರ ಕರೀತ ಆಸಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಆನಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಂತುಲೆ 20 ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ತರಗತಿ ಚಲತರ ಆಸಾ. ಮುಖಾವಯಲೆ ಪಾವಲ ಜಾವನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತಾಂತ ಜಗಭರ …

Read More »

ಫಾ| ರೋಚಾಪರಿಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ಯಾಂ – ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್

“ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ, ತಶೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ಹಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಆಮಿ ಫಾ| ರೋಚಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಸಾಕ್ಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್, ಮಯ್ಸೂರ್ ಕೃಪಾಲಯಚೊ ವೈಸ್ ರೆಕ್ಟರ್, ತಶೆಂ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ – 5 : ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯೊ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಕಥಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ-ಅಧ್ಯಯನ್ ‘ಕಥಾಪಾಠ್’ ಶಿಂಕಳೆಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಶಿಂಕಳ್ (ವೆಬಿನಾರ್) ದಸೆಂಬ್ರ್ 27 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ಥಾವ್ನ್ 6.00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.   ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ನವಯುಗ್ ನಿಕೇತನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಆತಿಶಾ ಸುರ್ಲೀಕರಾಚಿ …

Read More »

ಜ್ಞಾನವರ್ಧನ ಕರಚೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ‘ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಮಂಗಳೂರ್ : ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಲ್ಲರಕೇರಿಚೆ ಶ್ರೀ ವೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆ. ಸರಳ ಜಾವ್ನು ಮಾಂಡುನು ಹಾಡಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಲ್ಲೆತರಿ ಥೊಡೆಶೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತಾ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ‘ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಟ ಕರಚೆ ಧಾವೆ ಪುಸ್ತಕ ಜಾಲ್ಲೆತರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಜಾವಚೆ ದುಸರೆ ಪುಸ್ತಕ. 12 ಮಹನೀಯಾಂಗೆಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಆಧಾರಿತ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !