Trending Now

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ತೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಗಿತಾಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಮತಿಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ' ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ 'ಉಜ್ವಾಡ್' ಹಾಚೆರ್ 'ಪುರ್ಪುರೆ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ 'ಪಿಂತುರಾಂ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ರಾಕ್ಣೊ, ಮಿತ್ರ್, ಆರ್ಸೊ, ಉಜ್ವಾಡ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದೈವಿಕ್‌ಆಮೃತ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ದಿಸಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉದಯವಾಣಿ (ಯುವ ಸಂಪದ ವಿಭಾಗ್) ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಪಂಜು.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಯುವಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಕಳ್ಳ-ಪೊಲೀಸ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ.

ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಎಮ್. ಎಸ್ಸಿ  ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ , ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಳಾಳ್‌ಗಿರಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಣೆ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್  ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !