Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

mm
ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪತಿಣ್ ಆಪೊಲಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ. 1966 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ 1982 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಮಿಯಾರ್, ಮುಂಬಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮುಲುಂಡ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ ಅಟ್ರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ 17 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್, ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್, ನಟನ್ ಕರುನ್ ಮುಂಬಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮೊಗಾಚೊ ಪಿಸೊ, ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್, ಇಮಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್. ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತೀ ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 05 ಅಕ್ತೋಬರ್ 1946

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಘರಾಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 9 ಥಾವ್ನ್ – ‘ಕಂತಾರ್’

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಫಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕರಾವಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಪೊಲಿಸಾಂತ್, ಉಡುಪಿ – ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಐ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ – ಬೊಟ್ಲೆರಾಕೀ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ ?

ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ವಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಾನಾ - ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಲೋಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲಾ ತರೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ತೀಸ್, ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿತರಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂತ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಂವ್ತಾತ್ ? ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಟಿ. ವಿ. ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ದೂರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ? ಬೋವ್ ಶಾ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ವಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕೀ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ ?

Read More »