Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಿಯನ್

mm
ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಿಯನ್ (ಕುರೈಯಾ ) ಮುಳಾನ್ ಕಾರವಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಭಾತ್ -ನಗರ್,‍ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಬಾಳುಕ್ ಜೆಜು ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ. ಮಂಗ್ಳೂರ್ (ಸಿ.ಟಿ.ಇ.) ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಡ್., ಕರ್ನಾಟಕಾ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಂ.ಎ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. 1998 ಥಾವ್ನ್ ಕಾರವಾರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ, ಕಾರವಾರ್ ಡಾಯಸಿಸನ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ( ಕೆ.ಡಿ.ಇ.ಎಸ್.) ಚಲುವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ಫಾಮಾದ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 'ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್-ಕಾಜುಬಾಗ್, ಕಾರವಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊಂ, ಚುಟುಕಾಂ, ಹಾಸೊ ವಿವಿಧ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಬರಯ್ತೆ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಕಾಮೆಲಿ ಸಂಘರ್ಷ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ್, ಪ್ರಕೃತಿ-ಪರಿಸರ್ ಸ್ಪಂದನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಶಾವಾದಿ ಸಾಹಿತಿ, ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ (ಪಿಪಿಕೆ ) ತಾಚೆಂ ಲಿಕ್ಣೆಂ ನಾಂವ್. ಹಾಚಿ ಬರ‍್ಪಾಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ,ಕನ್ನಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ರ್ಯಾಂ ವಿರೊದ್ ಚಳುವಳಿ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸರಕಾರಾಚಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ, ರಾಜಕೀಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀತ್ ಆಸಾ.

ಕರೋನಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರಾ ಮಾಗಿರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುಂಭಮೇಳ್ 'ಐಪಿಎಲ್'  ಗಪ್ ಚುಪ್ ಶುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ.   ಕರೋನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕರೋನಾನಿಂ  'ಮಖ್ಖನ್ ಮಾರ್ಕೆ '  ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಾಯೆನ್  ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್  ತಾಚೆ  ಪರ್ವಾ 'ಬಿಸಿಸಿಐ'ಕ್  ಜಾಂವ್ ತಾಚೆ  ಪೈಲೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಯಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ ದಿಸುವ್ನ್  ಯೆತಾಲೆಂ.  ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಪಾಯ್ದೆಂತ್  ತೆ ತೆ ಮಗ್ನ್!  ಹಾಂ ... ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೆಂ  'ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಶಾಬಿತ್ಕಾಯೆನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ, ಭಾರಿ ಬರೆಂ ತೇಲ್, ಬರೆಂ ತೇಲ್' ಮ್ಹಣುನ್   ಜಾಹೀರಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ 'ಫೊರ್ಚುನ್  '  ತೇಲಾಚೊ    ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ,ದಾದಾ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಚ್ ಕಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತೇಲಾನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಜುನಿಂ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ.  'ಅಚ್ಛೆ ದಿನ್ ಆಯೆಂಗೆ '  ಮಣ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಬಾಪ್ತೆಂತ್ ದೇಶಾಚೆ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಇತ್ಲೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಕಿಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನಾಚೆ ಉಣೆಂಪಣ್  ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ!

Read More »