Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

mm
ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಳಾನ್ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ. ಬಜ್ಪೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, 1977 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗಾಂತ್ 5 ವೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ನವ್ಕರೀಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 38 ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅಶೋಕ್‌ನಗರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ’ಕ್ಷೇಮ’ ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜೀವ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಆನಿ ಅಮಾಲಿಂಕ್ ವ್ಯಸನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾ.

ದೊಗಿ ಆವಯಾಂಚೆ ವಿಳಾಪ್

ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಿಚೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ ಅಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾಚಿ ಸುಪ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ್ ಏಕ್  ಕಾರಣ್ ಆಸುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಇಡೆಂ ಆಸಾ. ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ - ಭುರ್ಗೆಂ ಎಕ್ ಸಂತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆಸುಂಯೆತಾ.  ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ - ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ( ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂನೂಯ್) ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ದುಕಿಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೆತಾ. "ಭುರ್ಗೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆ, ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಲೆ, ತಾಣಿಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ "ಧುವೆಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ತಾಣೆ ಖಾಯ್ಸ್‌ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಶ್ಪುಶ್ಯಾಂನಿ 'ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ನಾ'  ಹಿ ದೂಕ್ ಗುಪಿತ್  ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ

Read More »

ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿಕ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಸಾಡೆ – ಬಾರಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತರೀ ಜೀವನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿನ್ನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದರ್ವಾಡ್ತಾ.  ಜೀವನಾಕ್ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಶಾ.  “ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ಕಾಲ್.  ಆತಾಂ ವಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಯ್.”  ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಚೆ ಉಲವ್ಣೆಂ.  ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಕಳಾನಾ.  ತೊ “ಜಾಯ್ತ್ ವಿಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಯಾಂ.”  …

Read More »

ಸೊಭಾಯ್

ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪಕ್ಶಪಾತೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಭೊಗ್ತಾ …

Read More »