Trending Now

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

mm
ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಳಾನ್ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ. ಬಜ್ಪೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, 1977 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗಾಂತ್ 5 ವೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ನವ್ಕರೀಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 38 ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅಶೋಕ್‌ನಗರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ’ಕ್ಷೇಮ’ ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜೀವ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಆನಿ ಅಮಾಲಿಂಕ್ ವ್ಯಸನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾ.

ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿಕ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಸಾಡೆ – ಬಾರಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತರೀ ಜೀವನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿನ್ನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದರ್ವಾಡ್ತಾ.  ಜೀವನಾಕ್ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಶಾ.  “ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ಕಾಲ್.  ಆತಾಂ ವಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಯ್.”  ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಚೆ ಉಲವ್ಣೆಂ.  ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಕಳಾನಾ.  ತೊ “ಜಾಯ್ತ್ ವಿಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಯಾಂ.”  …

Read More »

ಸೊಭಾಯ್

ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪಕ್ಶಪಾತೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಭೊಗ್ತಾ …

Read More »
Please Share....Don\\\'t Copy!