ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಾಂತು ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮಾಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಬಿ. ಕೊಮ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ್ , ಪದಾಂ ಆನಿ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್. ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಯಾ - ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್‌‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕಣ್.

ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’

ನನ್ನ ಗಾಢ ದುಗುಡದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತಿದ್ದಾಗ ಮುತ್ಸದಿತನ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನೆದುರು, ಸಾವಿನೆದುರು ಗೌಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೀತಿಯೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಕತೆಯಾಗದೆ, ಬದುಕುವ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ ನನ್ನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಛಾಯೆ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು. ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವಾಗ, ಹೊರಗೆ ತುಂತುರು ಹನಿ …

Read More »

ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ : ಸಾವ್ಳಿ-ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ (ಮುಳಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ, ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ) ಆಪ್ಲೆ 91 ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ‍್ಚೆ ಸವೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಚೆ ಚರಿತೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವೈಭವಾಭರಿತ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರಾಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ಸಿನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ತೊ. 2005 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ, ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆ ದೇಣ್ಗೆಖಾತಿರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ …

Read More »

ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್

ಆದ್ಲ್ಯಾಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಚೊ ಸಹಜ್ ಗೂಣ್. ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಆಮಿ ತೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ತೆ ಉಡಾಸ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ …

Read More »

ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಿಶೋರಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್

‘ಝುಕೀ ಹುಯೀ ನಿಗಾಹ್ ಮೆ ಮೇರಾ ಖಯಾಲ್ ಥಾ…’ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಚೆ ಹೆ ‘ಖಯಾಲ್’ ವಾ ‘ಚಿಂತ್ನಾಂ’ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿತಳ್-ನಿರ‍್ಮಳ್, ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರಭಾವ್ ನಿರಂತರ್, ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೆ. ಗುಲ್ಝಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಬೊವ್ ವಿಶೇಸ್. …

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್

80 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ತಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣೆ ಬರಿ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಟ್ಚ್ಯೊ ಝರಿ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸೊಂವ್ಶಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಥರಾ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಂಗ್‌ರಂಗಾಳ್ ಪಿಸೊಳಿಂ, ಮಿಶ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್, ಕರ್ಮಲಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕೀರ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !