Flash Back

ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್

ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಪಿ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ರೂಚ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ.  ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಿಶೊನರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ‍್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್,ಧಾರ್ಮಿಕ್,ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆವಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾ …

Read More »

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ , ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಡಾಸ್

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಚಿಂ ತಿ ಘಡಿತಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತೆ ವಿಷಯ್‌ಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್, ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್.  ‘ಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿ’ ಮಾಮ್ಮಿನ್,ಪಪ್ಪನ್ ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ.  ಗೂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಸೊನ್ …

Read More »

ಕಳ್ಳ-ಪೊಲೀಸ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ.

ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಎಮ್. ಎಸ್ಸಿ  ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ , ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಳಾಳ್‌ಗಿರಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಣೆ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್  ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !