Editor Speak

ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ

ಲೋಕ್ ಶಾಹಿ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ’ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್’ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಷೆನ್, ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್, ದಬಾವ್, ಭುಲವ್ಣ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರೀ, ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಜಾಗೃತ್, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ.

Read More »

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ‘ಸ್ಪಶ್ಟ್’ ಉಲಯ್ಲಾಂ

ಆಜ್, ಫೆಭ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಜೀಕ್ ವರ್ಸಾಂ 6 ಸಂಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಬೋವ್ಶಾ ’ ಕಿಟಾಳ್’ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಧಯ್ರಾನ್‌ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !