Trending Now

Kantaar – Konkani Film

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಘರಾಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 9 ಥಾವ್ನ್ - 'ಕಂತಾರ್'

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಫಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕರಾವಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಪೊಲಿಸಾಂತ್, ಉಡುಪಿ – ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಐ ನೊಕ್ಸಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ ►

Share ...please don\'t COPY !