NEWS

ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚ್ಯಾ ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ …

Read More »

ಸ್ವಿಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ : ಫುಮೆಟ್ಟೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಸವ – ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈಕ ಆಪೊವ್ಣೆ

ಸ್ವಿಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಂತು 2019 ಎಪ್ರಿಲ್ 4 ತಾಕುನ ದೋನ ಹಪ್ತೊ ಚಲಚೆ ’ಫುಮೆಟ್ಟೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಸವಾಂತು’ ಭಾಗಿ ಜಾವಚಾಕ ಬಂಟವಾಳ ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈಕ ಆಹ್ವಾನ ದಿಲಾಂ. ಉತ್ಸವಾಚೆ ಅಂಗ ಜಾವನ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಾರ ಪ್ರಚಲಿತ ನಡೆ ವಿಚಾರ ಬದ್ದಲ ದೋನ ಸಂವಾದಾಂತು ಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಭಾಗಿ ಜಾವನ. ತಶೀಂಚಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಕ ಭೇಟಿ ದೀವನ ನವದೆಹಲಿಕ ವಾಪಸ ಜಾತಾಚಿ. ಬಸ್ತಿ ಆನಂದ ಶೆಣೈ ತಾಂಗೆಲೆ ಭಾರಾ (12) …

Read More »

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ‘ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ‘ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತರ್ಭೆತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಆಖ್ರೇಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಏಕಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ (ರಚನ್ : ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ : ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್) ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗಿಂ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಪೊದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, …

Read More »

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ‘ಝುಜ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜೊಸೆಫ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ಝುಜ್’ ಹಾಚೆಂ 24ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ 16 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾರ್, ಪದುವಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ …

Read More »

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ’ಗಝಲ್’ಚೆರ್ – ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಗಝಲ್’ ಬರಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ (ಕರಾರ್ ಅಂತರ್‌ಗತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ -2) ಮಾರ್ಚ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. 7 ವ್ಯಾ ಶೆಕಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಶಿಯನಾಂತ್ ‘ಖಸಿಡ/ಖಸಿದ’ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ‘ಗಝಲ್’ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಏಶಿಯಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಗಝಲ್ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್? …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ : ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಳಾಕ ಭೇಟ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಾರಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಕೊವಚೆ ಕಾರ್ಕಳಚೆ ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ ಶಾಳಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ನೇತೃತ್ವಾರಿ ಭೇಟ ದಿಲೆಂ ಆನಿ 52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಫುಕಟ ಶಾಳಾ ಬ್ಯಾಗ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ತರಪೇನ ದಿವಚೆ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿನ ವಾಪರನು ಘೆವನು ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಪಾಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ – ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉಗ್ತಾವಣ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ವತೀನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 5 ವೇ ಪಂಗಡಾಚೆ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ 23-02-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ದುಬೈಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಸುಭಾಶ್ ಶ್ಯಾನಭೋಗ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಹರ ಎಕಲಾನಿ ಶೃದ್ಧೇನ …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ:  ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಅನಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆ “ಆವೆ ಮರಿಯಾ” ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ಯ್ವಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತನ್‍ಮನಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃ ಭಾಷಾ ದಿವಸ ಆಚರಣ

ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆನ ದಿಲೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃ ಭಾಷಾ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21 – 02 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಮುಖೇಲ ಡಾ| ಕೆ. ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಅತಿಥಿಂಕ ಸ್ವಾಗತ …

Read More »