NEWS

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿಂ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಹಕಾರಾನ ಚಲಚೆ ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ 2018 ವರಸಾಚೆ 6 ವೇ (ಸಂಚೆ) ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 15-12-2018 ತಾರ್ಕೆರ …

Read More »

ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ| ಉದಯ್ ಗಾಂವಕರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಾಯಕ್ ಖೆಡೆಕರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಜ್ಞಾನ್‍ಮಂದಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶೈನಲ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊಕ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆರಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಹಕಾರಾನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿಂ ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ 2018 ವರಸಾಚೆ 5 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಡಿಸೆಂಬರ್ 08 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ 2019 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ 2019 ವರ‍್ಸಾಚಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವರ್ ದುಬೈಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2019 ವರ್ಸಾಚಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 26 ವೆರ್ ದುಬೈಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ತಾಂಚೆ ವಾರ‍್ಶಿಕೋತ್ಸಾವಾ ತವಳ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಸವೆಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ/ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ 75 ಹಜಾರಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತೊಲೊ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಪಾಟ್ಲೆ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಾ ಉದರ‍್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನಿರ‍್ಕಾಣ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚಾ ವಗ್ಗಾಂತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ 1947 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜುಲೈ 27ವೆರ್ ಜನನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ತಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಿಬೆರಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಲೊಯ್ 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಲೇಕಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆಚೆ ತಸಲಿ ನಯ್.

Read More »

ಮುಂಬಯಿಂತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜನವರಿ 19 ಆನಿ 20 ಮುಂಬಯಿಂತ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದ್ದಲ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳ ಭುವನೇಂದ್ರ ಮಾಂಟವಾಂತ ಆಯತಾರಾ 2 – 12 – 2018  ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಸಾರಸ್ವತ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ …

Read More »

ಉಜ್ವಾಡ್ – ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2018

   ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಖಾತಿರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಆನಿ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ಹಾಣಿ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅಸುನ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ನೆಮಾಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಲೇಕನ್ (ಸರ‍್ವಾಂಕ್) : ವಿಷಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ (ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲೇಕನಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ), 1,500 ಸಬ್ದಾಂಕ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ

ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೊ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗ ಜಾವನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ (ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ) ಆನಿ ಬುಕಾಚೊ ಸ್ಟಾಲ 13-11-2018 ತಾರ್ಕೆರ ನಾಮನೆಚೆ ವೈದ್ಯ ಆನಿ ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ …

Read More »

ವಸಯ್ ಆನಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 2018ಇಸ್ವೆಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ತಶಿಚ್ ಸವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್‍ತಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ವಸಯ್ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ …

Read More »