NEWS

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆನಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ಚಲೆಲೆ 3 ದಿಸಾಚೆ ’ಕೊಂಕಣಿ- ಕನ್ನಡ ಲ್ಹಾನ ಕಾಣಯೆಚೆ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 28-10-2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ’ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ …

Read More »

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ ಆನಿ ಆಚರಣಾಂ ಸಂಬಂದಿತ್ ಶ್ರೀ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ – ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 26 ಲೇಕನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 28ವೆರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಮಂಗಳೂರ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ …

Read More »

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆ’ ಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಣಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಖಾಲ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ “ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ” ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ನಾಟಕಾದ್ವಾರಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ …

Read More »

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ಜಾಹೀರ

ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗಂತ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ದೀವನ, ಮಸ್ತ ವರಸಾ ತಾಕುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವನ, ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ, ತಲೆಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಚೇತನಾ ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನ ಸೇವಾ ದಿಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ’ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ’ ಹಾಜೆ …

Read More »

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ(ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ …

Read More »

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಬಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ …

Read More »

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್' ಕಾರ್‍ಯೆಂ 'ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ' ಅಕ್ತೋಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದಾದರಾಂತಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

Read More »

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಕವಿ/ ಚಿಂತ್ಪಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ತಶೆಂ ಒರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ.

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

Read More »