Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NEWS

’ಅಕ್ಕುಚ್ಚಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂಜಮೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

” ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೇಬಿಕೇರಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಲ್ಮಾಲ್ಯ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಮೂರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಬಂದಕ್ ಶ್ರೀ …

Read More »

ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ರಸ್ತೊ

ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಇಲಿನೊಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಡನ್‍ಲಪ್ ಅವೆನ್ಯೂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೊರ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ದೊ| ಅಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಐಲಾನ್ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಆಂಟನಿ ಟಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರೊನಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ವೆಗಿಂಚ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : 4 ವೇ ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿತ್ತಾ. ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 4 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜನವರಿ 7 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ …

Read More »

ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ – ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು

“ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಬರಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಯ್ತ್ ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾತ್. 2005 ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುನಾಮಿ, ಭ್ರೂಣ್ ಹತ್ತ್ಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದಾಚೊ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚೆಂ ಅಧಿವೆಶನ್ – ರಮೆಶ್ ಪೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಕೇರಳಾಚೆ ನಾಂವಾದೀಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಶ್ರಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ 31ವ್ಯಾ ಅಧಿವೆಶನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಂಡಳಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆನ್ ಅಧಿವೆಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಮತಾನ್ ವೆಂಚೂನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಅಧಿವೆಶನ್ ಮುಬಂಯ್ತ್ 6 ಆನಿ 7 ಜನೆವರಿ, 2018 ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹೊಲ್ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್, …

Read More »

ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್‌

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್‌ ಕಾಣ್ಯೆಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮಣ್‌ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಭಾತ್ಮೆದ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 2017 ದಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಬೈಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್‌ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್‌ ಜಾಲಿ. ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚಾ ರೊನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಜನನ್ 1947 ಇಸ್ವೆಚಾ ಮೇಯಾಚಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಆವಯ್ -ಬಾಪಯ್ಕ್‌ ಕನ್ನಡಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವೊಸೊ …

Read More »

ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಆಧುನಿಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾತೃ ದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ 52 ವೇ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 19 -12 – 2017 ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ ಹಾಂಗಾಸರ ಭಾರೀ ಚಂದ ರೀತೀರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ …

Read More »

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ 2018 ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ – ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ‘ವಚನ’ ಸಂಪುಟ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸುವಾಳೊ

ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೊ ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆರಿ ಕನ್ನಡಾಚೆ 175 ವಚನಕಾರಾಂನಿ 2500 ವಿಂಚುನ ಕಾಳೆಲೆ ವಚನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ 73 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾಕ ಅನುವಾದ ಕರನು ಗ್ರಂಥ ರೂಪಾರಿ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲಾಂ. ಹೆ ಯೋಜನೆರಿ ದಿವಂಗತ. ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವಾರಿ 73 ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ತಶೀಂಚಿ 200 ಕೀ ಚಡ ಅನುವಾದಕಾರಾಂನಿ ಮೆಳನು ಹೆಂ 73 ಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಸಂಪುಟ …

Read More »