Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SHORT STORIES

ಎಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ

ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಚೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ಪಯ್ಣ್…. 25 ಆಗಸ್ಟ್ 1991 – ೦ತ್ “ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್”  ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೆರ್ “A Cup Of Hot Coffee” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ, ಇತ್ಲೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ‘ಪಯ್ಣ್’ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಾ. 22 ಜುಲಾಯ್ 1993 – ೦ತ್ ಹಾಚೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ “ರಾಕ್ಣೊ” ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ. …

Read More »

ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ

ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲುಂಡ್, ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೊ, ಒಕ್ಟ್ರೊಯ್ ನಾಕೊ ಆನಿ ಘೊಡೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಮುಲುಂಡ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಾ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಚೊ ಅಂತರ್. ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮುಲುಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮುಲುಂಡ್, ಕಲ್ವಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ. ಜೆನ್ನಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಾಣಿಯೊ …

Read More »