Trending Now

Special Reports

ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚೊ ಕಳೊ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 1 ಥಾವ್ನ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ 25,000 …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಉಪನ್ಯಾಸ್, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆವರಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾ| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸಭಾಭವನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೇರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ಸತ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೋಳಿ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಿಂ …

Read More »

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರವಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಕಾಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದ ಬೆಳಕು ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಆರ್.ಎಸ್. ( ಲೋಕಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಶನ್ಸ್ ) ರೂಪಕ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾರ್‌ ವಾರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.   ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಕಥಾ – …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !