Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SPECIAL REPORT

ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಆಧುನಿಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾತೃ ದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ 52 ವೇ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 19 -12 – 2017 ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ ಹಾಂಗಾಸರ ಭಾರೀ ಚಂದ ರೀತೀರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ …

Read More »

ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್‌

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್‌ ಕಾಣ್ಯೆಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮಣ್‌ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಭಾತ್ಮೆದ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 2017 ದಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಬೈಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್‌ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್‌ ಜಾಲಿ. ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚಾ ರೊನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಜನನ್ 1947 ಇಸ್ವೆಚಾ ಮೇಯಾಚಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಆವಯ್ -ಬಾಪಯ್ಕ್‌ ಕನ್ನಡಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವೊಸೊ …

Read More »

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ 2018 ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ – ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ‘ವಚನ’ ಸಂಪುಟ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸುವಾಳೊ

ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೊ ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆರಿ ಕನ್ನಡಾಚೆ 175 ವಚನಕಾರಾಂನಿ 2500 ವಿಂಚುನ ಕಾಳೆಲೆ ವಚನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ 73 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾಕ ಅನುವಾದ ಕರನು ಗ್ರಂಥ ರೂಪಾರಿ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲಾಂ. ಹೆ ಯೋಜನೆರಿ ದಿವಂಗತ. ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವಾರಿ 73 ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ತಶೀಂಚಿ 200 ಕೀ ಚಡ ಅನುವಾದಕಾರಾಂನಿ ಮೆಳನು ಹೆಂ 73 ಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಸಂಪುಟ …

Read More »

ಆಕಾಂತ್‌ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಜಾಗ್ರುತ್‌ ರಾವಾ! – ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್

” ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೆದ್ನಾಂಯ್‌ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ‘ವರ್ಸಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಕಾರಣ್‌ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತೊ ಸಬ್ಡ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಕಾರಣ್‌ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್. ಲೊಕಾಮತಿಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್‌ …

Read More »

ಜೊಮೆಲ್, ರೋಶು, ಜೋನ್ – ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವಿಜೇತ್

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ – 2017 ಹಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಜೊಮೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮರ್ತಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕವಿತೆಕ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚ್ಯಾ ತೀಂತ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಕವಿತೆಕ್ ರುಪಯ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಜೋನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾತಪಾಸ್ಣಿ ಕವಿತೆನ್ ರುಪಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 174 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಚೊರೆಂತ್ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ’ …

Read More »

ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಶಾಸಕಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಡ್ಗಾ ವಿದಾನ್ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಹಾಣಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಉಲವ್ನ್ ” ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ …

Read More »

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ದಿ. 20-11-2017 ವೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂಧ್ರ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕ ದಿವಚೆ ಹೆಂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಹಾನ್ನಿ 5 ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »