Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SPECIAL REPORT

ಫ್ರಿವಿಟಾ ಆನಿ ನಿವಿಟಾಕ್ ‘ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಆನಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ‘ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ’

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’, (ನಬಾಜೆ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ‘ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ‘ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೭’, ಫ್ರೀವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಆನಿ ‘ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ೨೦೧೭’, ನಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಗೊಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ …

Read More »

ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚೊ ಕಳೊ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 1 ಥಾವ್ನ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ 25,000 …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಉಪನ್ಯಾಸ್, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆವರಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾ| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸಭಾಭವನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೇರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ಸತ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಸತ್ರಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೋಳಿ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಿಂ …

Read More »

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರವಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಕಾಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದ ಬೆಳಕು ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಆರ್.ಎಸ್. ( ಲೋಕಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಶನ್ಸ್ ) ರೂಪಕ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾರ್‌ ವಾರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.   ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಕಥಾ – …

Read More »