Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

mm
ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹೊ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತು ವಾವ್ರ್ ಕರಚೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಕುಮಟಾ ಮೂಳಾಚೊ ಮನೀಸ್. ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಕೂನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ "ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ ಚರಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಚೆ ಸಮೀಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ" ಪ್ರಬಂಧಾಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಾಭ್‌ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭ ಆನಿಕ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಖಬರ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನು ಬರಯಿಲಾ. ಕನ್ನಡಾಂತು 200 ಪಶೆ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಾಂ - ಕರ್ಮವೀರ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಸುಧಾ, ತರಂಗ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಗಾತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಉದಯ, ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸಂಭಾಷಣ ಸಂದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ, ತರಳಬಾಳು ಅಶೆಂ ಅನೇಕ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ಆನಿಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂತರಂಗ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಜಾವ್ನು ಕಾಮಕೆಲ್ಲಾ. 2013 - 2017 ಆವ್ಧೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಜಬಾಬದಾರಿ ಯೋಗ್ಯರೀತಿರಿ ನಿಭಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕನಕದಾಸಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಂಕಣಿಕ ಹಾಡ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಂತು ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಹಾರ್ ಆನಿಕ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಹಾಣೆ ಕರಯಿಲ್ಯಾ. ಪಿ. ಯೂ. ಶಿಕ್ಷಣಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚೆ ಸಮಿತಿಚೆ ಏಕ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಸರ್ಕಾರಾಕ ಸಲಹಾ - ಸೂಚನಾ ದಿಲ್ಲಾ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಾವ್ನು ಧಾರವಾಡ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನರಿ ಸೇವಾ ಘಡಯಿಲಾ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿರಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಚೆ ಲೇಖನ.

ಲಿಪಿ ನಾಂವಾಚೆರ್ ವಿಷಾಚೆ ಬೀಂ!

ಆಮಗೆಲೆ ಜೀಬ ಬರೆ ಆಸಲೆರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆಮಗೆಲೆ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕತಾ. ಕಿಟೆಲ್ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಅಸಲೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥಾಚೆರ್ ತರ್ಜಣ ಆದಿ ಗೂಂಡಾಯೆಚೆ ವಾವ್ರ ಕೆಲಿಲೆ ಮಹಾನುಭಾವಾಲೆ ವಾಟೆರಿ ಚಮ್ಕನಾಶಿ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಷಾಚೆ ಬೀಂ ಘಾಲಚೆ ಸೋಣು ಆನಿಕ ಕಿತೆ ಕಾಮ ತುಮಚೆ? ಭಾರತಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಝೂಜುನು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಥಂಡ ಬಸ್ಲೆ, ಚೀನಾ ಝೂಚೆ ವಿಷಯ ವಿಸರಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಝೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರ ಥಕ್ನಾಚಿ. ತುಮಚೊ ಉರ್ಬಾ ಚಡ ಆಸಾ. ಝೂಜಚ್ ತುಮಚೆ ಅಸ್ತ್ರ ಜಾವ್ನ ಆಸಲೆರ್ ತುಮಕಾ ಫಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಿಸತಾಸಾಕಿ? ಆನಿಕ ಖೂಬ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾ. ಕಾಮ ನಾಶಿಲೊ ಆಚಾರಿ ಕಸನೆಕಿ ತಾಶ್ಚೆ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಣು ಕಾನಡಿಂತ್ ಗ್ಯಾದ ಆಸಾ. ತಸಲೆ ಕಾಮ ಕರಪಾಕ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಲೆರ್ ತಯಾರ ಜಾಯಾ.

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೋಣ್ ಜಾತಲೊ ಸಾರಥಿ ?

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಯ್ರಿ ಭಾ.ಜ.ಪ.ಚೆ ನವೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚೌತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಲೆ ತೀನ ದಿಸಾಕ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೆ ಜಾಲ್ಲಲೆ ಮರ್‌ದಿವಸ್ ಫುಡಲೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕೆಲ್ಲಲೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆಗೆಲೆ ಹುದ್ದೆಕ ಪಾವಿಲೆ ಲೊಕಾಲೆ ಅವಧಿ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಆರತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಸ್ಥಾ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಸಂಸ್ಥಾಚೆ ಮುಕೇಲ್‌ಪಣ ಸಾಂಬಾಳಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿರಿ ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ದೊಳೊ ಆಸಾ. ಲೋಕವೇದ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಭಾಶಾಸಂಬಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 14 ಆಸ್ಸಾ. ಅತ್ತಾಚೆ ಪಾಂಚ್, ಸ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವತಿನ ರಾಜ್ಯಭರ ಅಯೋಜನ ಜಾಲ್ಲಲೆ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಚೆ ಅಕಾಂಕ್ಷಿ ಲೊಕಾಲೆ ಸಂಕೊ ಹೋಡ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಕೋಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ತಲೆ ಮಣಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆಕ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂತ್ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ತಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಕ ಯೋಗ್ಯ ಕೋಣ ಆಸ್ಸಾ ಮಣಚೆ ವಿಷಯಾರಿ ಆರತಾಂ ಕುತೂಹಲ್ ಆಸ್ಸಾ.

Read More »

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕವೇದ ಆನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ/ಪ್ರಚಾರ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಪಂದ್ರಾ ಅಧಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸರಕಾರಾನ ರಚನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಆಸಾ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಕಾರಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನಾಚೆ ಇತಿಮಿತಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡತಾ. ತೀನ್ ವರ್ಷ ಅವಧೇಕ ಸರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಏಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಖ್ಯೆಚೆ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ ನೇಮಕ್ ಕರತಾ. ಹೆ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಾರಿ ಬೈಟಕ ಬಸೂನು …

Read More »