Trending Now

ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಯು.ಕೆ.

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಯು.ಕೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಯನ್ಸಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆನಿ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಮಿಲಾನಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್‌‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಬರಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯು.ಕೆ.ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ತೋ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ೦ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ, ಸ೦ಸಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾ೦ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಶಿನಾ೦ತ್‌ಗೀ? ಹಾಕಾ ಖ೦ಯ್ಚೊಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ೦ಗಿ ? ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಂಟೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ವಾಂಟೆ  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್' ಆನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ದುಬ್ಳೊ' ಮ್ಹಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್‌ಗೀ?

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !