Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

mm
’ಪ್ರಕೃತಿಚೊ’ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 1962 ಜುಲಾಯ್ 8 ವೆರ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಪದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಆನಿ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉದ್ಯಮ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸನದ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ 1992 ವ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ, ಜಿವಿತ್, ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಹ - ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ ಕೊಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ’ ಜಾಗೆ ಕವಿ’ ಪಂಗಡ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೊ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೋ ಎಕ್ಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ’ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ 125 ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಆಟ್ ಕವಿಂಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ನಾಂವಾಚಿ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಹೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಲಯ್ತಾ. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ’ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್’ - ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಮೊಗಾಪೆಳೊ, ಫಿಂತಾಂ, ವಾಟ್, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಶಬ್ದುಲಿಂ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ ಕಥೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ’ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ’ ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್ ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ, ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ - ಗೀತ್ ಆನಿ ಕವಿತ್ - ಹ್ಯೊ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ದಿಣಿ ದಿಣಿ - ತಾಣೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಡಿಯೊ ಆಲ್ಬಮ್. ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ - ಪುರಸ್ಕಾರ್ : 1989 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಗಾಪೆಳೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಗೊಂಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಂಗಿ ಬಿಂಬ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಪತಿಣ್ ಎವ್ರೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಂಗಿ ಇಜಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಜೊಶುವಾ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ನಾಚ್ಪಿ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ.

ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂದೋಲನ್: ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಬೋವ್ಶಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಬಳಾಚಿ ತಾಕ್ಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಲಾ. ಕೃಶಿಯೆಚೆಂ ಕೊರ್ಪೊರೇಟಿಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ಮಾತಿ, ಉದಕ್ ತಶೆಂ ವಾರೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವ್ ಜಂತುಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೆಂ.

Read More »

ತೀನ್ ಸಾತಾಂಚೆಂ ವಿಮಾನ್

ಫಟಿಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಚೊ, 'ಫಾಲ್ಯಾಂ ನರ್ಕಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಾತ್...ಭುಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್' ಮ್ಹಣ್ಛ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಠರಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ - ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಾರೋಪಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊ, ಅತಿರೇಕಿ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ! ಫಟ್ಕಿರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್, ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ನರ್ಕ್, ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಮೊಳಬ್, ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ - ಅಶೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಸಮಾರೋಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಂತ್ರಸ್ತಾಚಿ ಖರಿ  ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ದಿಮ್ಖುರ‍್ಯಾಂನಿ ಚಲುಂಕ್ ಆನಿ ಬಸುಂಕ್ ದೊನ್‌ಯ್ ಜಾತಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಫಳಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆಮೆಟ್ಯೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್, ತಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ದೆಂವೊವ್ನ್, ಕುಲೆ ಖೊಟಾಂಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖೆಳಯ್ತಚ್, ತೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್, 'ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಚಡಿತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಬಸನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಗಡಂಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಏಶಿಯನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಾ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಹಾಗುಂಕ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಆಂತರಿಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಿಶೇಸ್- ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅನುಭೂತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾವಿಶಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸವಾಲ್ ವಿಸರ‍್ಲಾಂ ತರೀ ತಿಣೆಂ ಖಿಣಾನ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

Read More »

ಲೆಖಾಂ ದವರ್‍ಚಿ ಚಲಿ

ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ್’ ಏಕ್ ‘ಝುಜ್’ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಏಕ್ ಅಫ್ರಾದ್, ಜಿವಾವಿರೋದ್ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂತಿನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತೀವೃತೆನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಿಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆ ‘ಜೀವ್’ ಆನಿ ‘ಝುಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್, ಮ್ಹಜೊ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಜಿವಾಥಾವ್ನ್ …

Read More »

ರೂಕ್ ಆನಿ ರುಕಾಬರಿ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಉತ್ರಾಂವಳ್

ಸಬ್ದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್. ಕೊಂಕಣಿ ವಾಕ್ಸರ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ (ಕೊಂಕಣಿ ಲೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್) ವಾವುರ್‍ತಾನಾ ಹೊ ಖೆಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್‌ಕೋಶ್. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ. ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಪಿಕೊಳಿಂ’ ತಶೆಂ ‘ಥೆಸಾರ್’ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಯೋಗದಾನಾಂ ಅಶೆಂ …

Read More »

ಧೊವಾ ಥೆಂಬೊ

ರಚ್ಣೆಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎಕಾ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಧೊವಾಥೆಂಬೊಚ್ ರಚ್ಣೆಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಚ್ಣೆಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೀಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣ್ಯಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಚಿ, ಸುರ್ಯಾಚಿ …

Read More »

ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಭೆಸ್

ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. ರೂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತರ್, ರೂಕ್ ಚಿರುನ್ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತೀಯ್ ಉರಜಾಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲಾಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಸ್ತ್ ಕಾವ್ಳಿಣಿಚೆಂ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹಿಕಾ ಜವ್ಳಿಂ ತೊಂಡಾಂ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ …

Read More »

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್: ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ

2017 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೂಡಿಬಾಯ್ ಸರಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮತೀಕ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪತಿಣೆಕ್ ವೊಟ್ಸಪ್ಪಾವಯ್ಲಿ ತಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದಾಕೊವ್ನ್, “ದಶೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ ತಿಚೊ 85ವೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ ಕರ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಭೆಟ್ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ …

Read More »