News

ಎನ್‌ ಕೆ ಜಿ ಎಸ್‌ ಬಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಗ್ತಾವಣ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾಡಚಾಕ ಅನುಕೂಲ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಎನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಾಂ. ಎನ್‌ಕೆಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಚ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಸೆಂಟರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಎನ್‌ಕೆಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಆಚರಣಾ ಸುಸಂದರ್ಭಾರಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡಲಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಎನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ …

Read More »

ಮೆಂಗ್ಲೊರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ ಪೂನಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮೆಂಗ್ಲೊರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ (ನೋಂದಾಯಿತ್) ಪೂನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ 22ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರರ್ 11 ವೆರ್ ಪೂನಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ನವಸಾಧನ, ತೊಡಿವಾಳ ರಸ್ತೊ ಹಾ0ಗಾಸರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿ0 ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾ| ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಎಸ್. ವಿ. ಡಿ, ಹಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕುಟ್ಮಾ0ಚ್ಯಾ …

Read More »

ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್

ದುಬೈಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಹಾಚಾ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. 2018 – 19 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ, ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದುಬೈಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ …

Read More »

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೆಜಾರಿ ಬಾಂದವ್ಯ 2018

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಸಂಗಟನಾಚೆಂ ’ಬಾಂದವ್ಯ 2018’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕರಾವಳೆಚೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್, ನಾಚ್ ಫೊಕಣಾಂ ಆನಿ ಮನೊರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾವ್ನ್, ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಂಗಟನಾಚಿ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯಿನ್ಯಾಚೆ ದಿ. 16,17 ಆನಿ 18 (3 ದಿವಸ) ಮಂಗಳೂರಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕಣಿ ‘ವಚನ’ ಗಾಯನ ಉಚಿತ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತ ದಿತಾತಿ. ತೀನಿ ದಿವಸ ಚಲಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಾಂತು ಉಚಿತ ವಾಸ್ತವ್ಯ …

Read More »

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ.ಎ. ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಭ್ರೆರ್ 4 ವೆರ್ 21 ವೊ ಫೆಡರೇಶನ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮಾನಾಯ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಿತಿದಾರ್ ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ವಿದಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಫೆಬ್ರುವರಿ 03 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯಿ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಜ್ಯತಾಕುನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಲಾವಿದ, ಸಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಂತ ಮೆಳನು ತಾಂಗೆಲ ಅನುಭವ ಸಾಂಗಚೆ ಯೋಜನಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ. ವೆಗವೆಗಳೆ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ದೇವ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಾಪ್ರಿಜಾಯ್ – ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಘಟಕ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೊ ಅಕೇರಿಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೊಲಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಉಲವ್ನ್ ” ಕೊಂಕ್ಣಿ ರುಚಿಚಿ, …

Read More »

ಘರ ಘರಚಿ ಕಾಣಿ – ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗಾನ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲದಾಸ ಪ್ರಭುನ ಬರೆಯಿಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿ ಆಧಾರಿತ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿನ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ’ ಘರ್ ಘರಚಿ ಕಾಣಿ’ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುದ್ಕುಂಜೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪೈ, ಕೊಂಚಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೆ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !