News

ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೆಕರಾಚಿ ಏಕ್ ಯಾದ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ವರಿಶ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ; ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೆಕರ್ ಹಾಂಚಿ ಯಾದ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಘಟನ್ ಅಶೆಂ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಚಿ ಯಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ 21 ನವೆಂಬರ್ 2020 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾನ ಸಾಹಿತಿ, ತಜ್ಞ ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಅಂತರಲೊ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರಸಿಂತ ನಾಂವ ಪಾವಿಲೊ ಸೋಂದೆ ಘರಾಣೆಂತ ಜಲ್ಮಲೆಲೊ ಆನಿ ಕುಮಟಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರನ ಮುಖಾರಿ ಮುಂಬಯಿಕ ವಚುನ ಮಫತಲಾಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ ಕಾನೂನು ಸಲ್ಲಾಗಾರ ಜಾವನ ಆಶಿಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಹಾಂಗೆಲೆ 90 ವರಸಾ ವಯಾರಿ 15-11-2020 ತಾರ್ಕೆರ ಮುಂಬಯಿಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಘರಾಂತ ಮರಣ ಪಾವಲಿಂತಿ. ‘ಮುಂಬಯಿಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ’ ಚೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಾವನ 1960 ದಶಕಾಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನ ಕರಚಾಂತ ಪಯಲೆ ಸ್ಥಾನಾರ …

Read More »

ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ತಳ – ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ನಾಂವ ಸೂಕ್ತ – ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ

ಆರತಾಂ ಮಂಗಳೂರ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಸಗಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ ಪರಭಾರೆ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ವಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಖೊ ಹಾತ್ತಾ ಬೊಟಾನಿ ಲೆಕಾಕ, ಆಶಿಲೆ ದಿವಸಾಂತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ 1952 ಇಸವಿಂತ ಮಂಗಳೂರ ವಿಮಾನ ತಳಾಚೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ ಕಾರಣ ಜಾಲಲೊ, ಮಂಗಳೂರು – ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜಿನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ (ಆರತಾಂ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.), ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರ ಸರ್ವಋತು ಬಂದರ …

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ 2 – ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆಬಿನಾರಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ‘ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ ಹಾಣಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆ.     ಪ್ರೇಮ್ …

Read More »

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2020 ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕೆಚ್ಯಾ ವಗ್ಗಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 150 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, 100 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. 50 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ …

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ – ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 : ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆಬಿನಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಟ್ವಿ ಕತೆಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆಂ. ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ| ತಾನಾಜಿ ಹಳರಣಕರ, (ಗೋವಾ) ಅಂತರಲೊ

ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮನೆಚೊ ವಿದ್ಯಾ ತಜ್ಞ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳವಳಿಚೊ ನೇತಾರ ಆನಿ 2017 ಇಸವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾವಿಲೊ ಡಾ| ತಾನಾಜಿ ಹಳರಣಕರ ಹಾನ್ನಿ ಆಲ್ಟೊ, ಪಣಜಿ ಗೊಯಾಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಘರಾಂತ ದಿ. 19-10-2020 ತಾರ್ಕೆರ ನಿಧನ ಪಾವಲಿಂತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಬಾಯಲ ಆನಿ ದೊಗ ಜನ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಅಪಾರ ಜನ ಮೋಗಿಂಕ ಸೋಣು ಗೆಲ್ಯಾತಿ. ಹಾನ್ನಿ 1994 – …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಇ – ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಘನಾಮನಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸುನ್, ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯೊ ವಾಪರುನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ – 140 ವರ್ಸಾಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್. 1995ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪದ್ವೆ ಹಂತಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ …

Read More »

ಡಾ. ವಿ ಎಸ್. ಸೊಂದೆ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಸೊಂದೆ (90 ವರ್ಷ) ಹಾನ್ನಿ ನಿಧನ ಪಾವಲಿಂತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಮಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚನ ಕೆಲಾಂ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿ. ಎಸ್. ಸೊಂದೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಿಧನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಾಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕರನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !