Trending Now

News

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಂಗೆಲೆ ‘ಪವರ್ ಪರ್ಬ’

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಂಗೆಲೆ ವೇದಿಕಾ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತೀನ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರಾಂತ ತೀನಿ ದಿವಸ ಚಲೆಲೆ ಪವರ್ ಪರ್ಬ- 2020 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಸ್ಟಾಲ 10 -01 – 2020 ತಾರ್ಕೆರ ಪವರ ಪರ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಜಯರಾಮ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಉದ್ಘಾಟನ ಕೆಲೆಂ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾ ನಿಮಿತ್ತಿ …

Read More »

‘ಸೆವಕ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

1959 ವೆರ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ‘ಸೆವಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜನೆರ್ 1 ರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ದೊತೊರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಯಾಸ್ ಹಾಣೆ ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಲೇಖನಾಂ ಪುಂಜೊ ‘ಮೀಡಿಯಾ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ 2019 – 20 ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ವರಸ ವರಸ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಈ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 28 -12 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ …

Read More »

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ 2020 ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ , ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಘೊಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೊಷಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಆರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ರೊಬೊಟಿಕ್ ಮಮ್ಮಾ’ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ್ಥ್‌ಕೋಶ್ ಆನಿ ವೆಲ್‌ಕಮ್ 2 ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್

ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ತಾರ‍್ಕೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಆನಿ ವೆಲ್‌ಕಮ್ 2 ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೆ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಮಂಡತ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಪೊಂಪಯ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ …

Read More »

ನವೀನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ 54ವೇ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಹಯೋಗಾನ ಮಂಗಳೂರು – ಪಡೀಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಾಂ. ದಿವಂಗತ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಗೆಲೆ 54ವೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸಂಧರ್ಭಾರ ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಲಾಪ್ರತಿಮೆಕ ಪಡೀಲ್ ಜಂಕ್ಷನಾಂತ ಗೌರವ ದೀವನ ಮಾಲಾರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಕ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಜನಾಂಕ ಉಪಯೋಗ ಜಾವಚೆ ತಸಲೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಂತ …

Read More »

ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾ ತರ್ಪೆನ್ ನತಾಲ್ ಆಚರಣ್

ಎಮ್. ಸಿ. ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾ ತರ್ಫೆನ್, ಸನ್ವರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 11ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಂತ್ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ. ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೊರಿನ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾನೂನ್ ಸಲಹೆಗಾರ್ ಎಮ್‌ಪಿ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಐರಿನ್ …

Read More »

ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2019-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 2020 ವರ‍್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಳಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !