News

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್

ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್‌ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಣಿಂ 100 ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಅಸ್ತಾಂ, ಹಾಂತುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾ (NSD), ನೀನಾಸಮ್, ರಂಗಾಯಣ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಶಾಳಾಂನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಪದ್ವೆದಾರ್, …

Read More »

ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್, ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಕಳೊ’ ಬಿರುದ್.

2019 ಮೆಯಾಚಾ 22 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಫೆಸ್ತ್ ಬೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಕಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್, ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ದಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್, ತಾಣೆ ರಂಗ್ ಮಂಚ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ವೆದಿರ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಕಳೊ’ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ …

Read More »

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ/ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಷೇದಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್(ನೊ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದಾಂತಿ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ …

Read More »

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ (ನೊ) ಆನಿ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ  ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಂಳಿಚ್ಯಾ 10.00 …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿತಾ ಗಝಾಲಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೆ ಸಹಯೋಗಾನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಕವಿತಾ ಗಝಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವಿಷಯಾರ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕ ಆನಿ ಗೀತಕಾರ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ “ಹಾಂವ ಲ್ಹಾನ ಆಸತಾನಾ ಮೆಗೆಲೊ ಬಾಪಯ್ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಲಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಿಮರ್ಶೆ ಕರಚಾಕ ಕೆದನಾಯ ಕೆದನಾಯ ಶಂಬರ ಲೋಕ ಯೇತ ಆಶಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ …

Read More »

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲಚಿತ್ರ್ ದೀಸ್

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಆನಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲಚಿತ್ರ್ ದೀಸ್ 2019 ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮೇ 25ವೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಐ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಮುಳಾಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರವೀಣ್ …

Read More »

ಸಂವಿಧಾನಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಳೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ವ್ಹರುಂ – ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

“ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಂತರ್ ಫುಡೆಂ ಚಲಂವ್ಚೊ ಮಹಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನ್ಯಾಯ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಸಮಾನತಾ ಆನಿ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆದಿಶೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶೋಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ …

Read More »

ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವಾಸ್ತು’ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಲೊಕಾರ್ಪಣ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ರವಿಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಾಂತು 15.04.2019 ತಾರ್ಕೆರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿತಿ ಡಾ| ಕಿಶೋರಿ ನಾಯಕ ಹಾನ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ‘ವಾಸ್ತು’ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಲೊಕಾರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊ| ಎ. ವಿ. ನಾವಡ ‘ವಾಸ್ತು’ ಕನ್ನಡ …

Read More »

ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ – ಸ್ವಂತ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಸ್ವಂತ್ ಲಿಪಿಂತ್

ಲಾಂಬ್‌ ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಹಜಾರೊ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಾಂನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘರ‍್ಷ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ 15 ಅಗೋಸ್ತ್ 1947 ವೆರ್ ಆಮಿ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !